Ronneby – Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett referens-, remiss och samordningsorgan med rådgivande funktioner knutet till socialnämnden.
Protokoll och mötestider för nuvarande år.