Regelverk som reglerar hjälpmedelsverksamheten – Region Blekinge

Det finns övergripande lagar och föreskrifter som reglerar hjälpmedelsverksamheten. Utöver dessa finns även lokala överenskommelser och riktlinjer.
Till Region Blekinge – Regelverk