Funktionsstödsråd Region Blekinge

Funktionsstödsråd 2019-2022
Protokoll från funktionsstödets möten.
Här finns även information om vilka ledamöter ingår från Region Blekinge samt de invalda ledamöterna för brukarföreningarna.