Funktionsrätt Sverige

By Hso Blekinge  /  juni 23, 2020
Sammanfattning av remissen: Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av yrket personlig assistent. I översynen har ingått att...
Läs mer

By Hso Blekinge  /  maj 4, 2020
Sammanfattning av remissen: Regeringen beslutade den 7 juni 2018 att uppdra åt en särskild utredare att ta fram ett förslag...
Läs mer

By Hso Blekinge  /  april 21, 2020
Funktionsrätt Sverige har samlat information om deras arbete med anledning av Covid-19 och coronaviruset. Läs mer.  
Läs mer

By Hso Blekinge  /  februari 7, 2020
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet En begriplig och trygg sjukförsäkring Publicerad 31 januari 2020 En särskild utredare har analyserat delar...
Läs mer

By Hso Blekinge  /  februari 6, 2020
Idag har representanter för Funktionsrätt Sverige träffat Arbetsförmedlingen gällande reformeringen av Arbetsförmedlingen. Bland annat berättade Maria Kindahl och Ewa Serander,...
Läs mer

By Hso Blekinge  /  februari 6, 2020
”Den angelägna frågan om LSS har stått still ett år, och därför välkomnar vi att regeringen äntligen går vidare med...
Läs mer

By Hso Blekinge  /  januari 14, 2020
Till Funktionsrätt Sveriges förbundsordförande, kanslichefer, infoadresser, styrelsen, kansliet, länssamarbetsorganisationer och utskick remisser övriga mottagarw. Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad...
Läs mer

By Hso Blekinge  /  december 10, 2019
För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss: Promemoria Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider...
Läs mer

By Hso Blekinge  /  november 6, 2019
Idag har Funktionsrätt Sverige gått ut med en kommentar kring vårt remissvar till utredningen ”Styrkaft i funktionshinderpolitiken”. Vi tycker bland...
Läs mer

By Hso Blekinge  /  november 6, 2019
Här hittar du missiv, betänkandet och remissvar
Läs mer

By Hso Blekinge  /  november 6, 2019
Funktionshinderpolitiken bör byta namn till funktionsrättspolitik, skriver Funktionsrätt Sverige bland annat i sitt remissvar till utredningen Styrkraft i funktionshinders­politiken. Länk...
Läs mer

By Hso Blekinge  /  oktober 24, 2019
Funktionsrätt Sveriges hantering. Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende...
Läs mer

By Hso Blekinge  /  oktober 24, 2019
Funktionsrätt Sverige Kommer att avge yttrande på denna remiss till Socialdepartementet senast 9 december 2019. Vi tar därför tacksamt emot...
Läs mer

By Hso Blekinge  /  oktober 24, 2019
Funktionsrätt Sverige kommer att lämna ett kort övergripande svar på denna remiss baserad på Funktionsrättskonventionens artikel 25 och det arbete...
Läs mer

By Hso Blekinge  /  april 18, 2019
För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss: Samspel för hälsa SOU 2018:50 Läs vårt remissvar här
Läs mer