Blekinge

By Hso Blekinge  /  november 15, 2019
Det finns övergripande lagar och föreskrifter som reglerar hjälpmedelsverksamheten. Utöver dessa finns även lokala överenskommelser och riktlinjer. Till Region Blekinge...
Läs mer

By Hso Blekinge  /  oktober 24, 2019
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett referens-, remiss och samordningsorgan med rådgivande funktioner knutet till socialnämnden. Protokoll och mötestider för...
Läs mer

By Hso Blekinge  /  oktober 24, 2019
Funktionsstödsråd 2019-2022 Protokoll från funktionsstödets möten. Här finns även information om vilka ledamöter ingår från Region Blekinge samt de invalda...
Läs mer

By Hso Blekinge  /  september 6, 2019
Under hösten 2019 finns Region Blekinges förslag till nytt trafikförsörjningsprogram ute för påseende. Läs mer här.
Läs mer